வாழ்த்துகள்,

Question

வாழ்த்துகள்,
“இது தமிழர்களின் சந்தேகங்களை தீர்த்துவிடக்கூடிய ஓர் வலைத்தளம் ஆகும். நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் எந்த சந்தேகங்களை நம் தாய்மொழியில் கேட்கலாம்”
தங்களின் கொள்கைகள் மதிக்கதக்கதாக இருக்கிறது. தங்களின் இந்த செல்பாடுகள் என்னைப் போன்றவர்கள் இணையதளம் மூலமாக பணம் சம்பாதிக்க உதவியாக இருக்கிறது, அதற்கு நான் நன்றி! தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

0
Dhanush Kodi 3 weeks 0 Answers 11 views 0

Leave an answer

Browse
Browse